Kajka a Mimi z Karviné

Karolínka

Poslední foto

Webové stránky spuštěny

Tyto webové stránky byly spuštěny 10. 10. 2013. Jejich cílem je informovat co nejširší okruh lidí o životních radostech i starostech Karolínky a Miriamky Wijackých a o potřebě i možnostech jejich podpory.

Design a obsah stránek navrhl Pavel Wojnar, ale největší poděkování zaslouží zaměstnanci firmy eABM, kteří vše prakticky dotvářeli a realizovali. Firma eABM se rozhodla stránky Kajky a Mimi vytvořit a dlouhodobě spravovat bez nároku na honorář! Poděkování za spolupráci na obsahu si zaslouží Lucia Kupcova Wijacká a za anglické překlady Andrea Karásková.