Kajka a Mimi z Karviné

Karolínka

Poslední foto

Jak nás podpořit?

Podpořit nás můžete zasláním jakéhokoliv finančního příspěvku na číslo sbírkového účtu pro Karolínku a Miriamku Wijacké u České spořitelny: 83297339/0800, VS: 323

Správcem účtu a garantem, že z něj čerpáme podporu na placení naší léčby, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, je Život dětem, o.p.s. zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze.

Děkujeme všem, kteří nás podporujete třeba jen tím, že tyto informace přeposíláte svým přátelům či známým. Moc si vaší podpory vážíme.